Het district Noord-Brabant en Limburg heet u welkom…

Het district Noord-Brabant en Limburg telt momenteel 31 afdelingen en stelt zich ten doel deze afdelingen te ondersteunen bij het bevorderen van datgene dat bijdraagt tot een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken. Ook het bevorderen van de samenwerking tussen deze afdelingen onderling is één van de taken evenals het geven van voorlichting, het houden van vergaderingen, lezingen en andere bijeenkomsten.

Natuurlijk is het op de hoogte houden van de Verenigingsraad van de gang van zaken in dit district een andere taak van het district Noord-Brabant en Limburg. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij het secretariaat van het district Noord-Brabant en Limburg.